Application form can not be opened as the recruitment is not published

Erfaren Quality Assurance Specialist

Bayer AS

Bayer er en internasjonal virksomhet med kjernekompetanse innen helse, ernæring og høyteknologiske materialer. Konsernet består av et holdingselskap, Bayer AG, som står for den strategiske ledelsen, og 3 delkonsern som har ansvar for forretningsområdene Pharmaceuticals, Consumer Health og CropScience.

Målet med våre produkter og tjenester er å forbedre menneskers og dyrs livskvalitet. Våre verdier skaper vi gjennom innovasjon, vekst og økt lønnsomhet. Bayerkonsernet har forpliktet seg til å følge prinsippene om en bæredyktig utvikling, også i sin rolle som sosial og etisk ansvarlig selskap. Økonomisk, miljømessig og sosial ansvarlighet vektes derfor like høyt i vår virksomhet.

I 2014 kjøpte Bayer AS opp den norske biotech-suksessen Algeta ASA, og vi styrket med dette vår rolle innen fremtidsrettet onkologisk forskning og utvikling. Algeta-teamet er nå fullt integrert i Bayer og jobber nå sammen for å utvikle virksomheten til dens fulle potensial. Samtidig øker vi våre ambisjoner om å gi pasientene innovative og kvalitative behandlingsmuligheter. For Bayer er integreringen av Algeta et unikt kapittel i vår 56-årige norske historie og noe vi er svært stolte av.

For mer informasjon: www.bayer.no

Job description

Som Quality Assurance Specialist i Bayer AS vil du ha et viktig ansvar innenfor selskapets kvalitetssikring og ordinære drift. Stillingen inngår i QA gruppen og hovedoppgavene vil være å håndtere og følge opp kvalitetsoppgaver relatert til våre kommersielle og kliniske kontraktsprodusenter i Norge og internasjonalt, samt å være en QA-fagperson i videreutvikling og optimalisering av våre kvalitessystemer og nye produkter under utvikling. Stillingen vil, avhenging av erfaring og kompetanse, innebære samarbeid med  kontraktsprodusenter og partnere internt og eksternt og vi legger vekt på å sikre god og effektiv kommunikasjon og riktige vurderinger relatert til produktkvalitet.

Vi søker kandidater med utdannelse som farmasøyt og/eller erfaring med kvalitetssikring fra farmasøytisk industri/ Good Manufacturing Practice (GMP). Erfaring som Qualified Person (QP) er en fordel, men kandidater som har erfaring og kvalifikasjoner som muliggjør QP autorisasjon vil også vurderes. Erfaring med og interesse for elektroniske dokumentasjonssystemer er ønskelig. Stillingens innhold og utforming vil til en viss grad tilpasses søkers erfaring, men QP autorisasjon vil vektlegges.  

Kollegaen vi ser etter har en strukturert og systematisk tilnærming og trives med å ta selvstendig ansvar i en aktiv arbeidshverdag. Du er løsningsorientert og har evne til å tenke nytt. Det er viktig for oss at du har gode kommunikasjonsevner og en samarbeidsorientert legning. Bayers verdier spiller en sentral rolle i vårt daglige arbeid. At du identifiserer deg med lederskap, integritet, effektivitet og fleksibilitet er derfor viktig for oss.

Vi tilbyr en spennende stilling i et internasjonalt selskap. Sammen med dyktige og engasjerte kolleger vil du styrke Bayers arbeid og posisjon i det norske markedet. Gjennom faglige utfordringer legger vi tilrette for videreutvikling og en spennende og variert arbeidshverdag. Stillingen rapporterer til Head of QA Systems and Operations (Development Products).

How to apply

Motivasjonsbrev og CV lastes opp i portalen innen 14. februar 2020.
Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig.

Additional information

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Arna Bækkedal, Head of QA Operations Commercial, tlf 414 33 619 eller arna.baekkedal@bayer.com

Eller til ekstern rekrutterer Borka Consulting AS:
André Borka, tlf 908 31 871 eller andre@borka.no


Functional area: Quality
Seniority level: Professional
#LI-NOR

Employment type Permanent job
Work type Full-time
Location Oslo, Norway
Application period 23.01.2020 - 14.02.2020
  Fill out an application
Go back to job list