Application form can not be opened as the recruitment is not published

Forsker i Technology Development

Bayer AS

Bayer er en internasjonal virksomhet med kjernekompetanse innen helse, ernæring og høyteknologiske materialer. Konsernet består av et holdingselskap, Bayer AG, som står for den strategiske ledelsen, og 3 delkonsern som har ansvar for forretningsområdene Pharmaceuticals, Consumer Health og CropScience.

Målet med våre produkter og tjenester er å forbedre menneskers og dyrs livskvalitet. Våre verdier skaper vi gjennom innovasjon, vekst og økt lønnsomhet. Bayerkonsernet har forpliktet seg til å følge prinsippene om en bæredyktig utvikling, også i sin rolle som sosial og etisk ansvarlig selskap. Økonomisk, miljømessig og sosial ansvarlighet vektes derfor like høyt i vår virksomhet.

I 2014 kjøpte Bayer AS opp den norske biotech-suksessen Algeta ASA, og vi styrket med dette vår rolle innen fremtidsrettet onkologisk forskning og utvikling. Algeta-teamet er nå fullt integrert i Bayer og jobber nå sammen for å utvikle virksomheten til dens fulle potensial. Samtidig øker vi våre ambisjoner om å gi pasientene innovative og kvalitative behandlingsmuligheter. For Bayer er integreringen av Algeta et unikt kapittel i vår 56-årige norske historie og noe vi er svært stolte av.

For mer informasjon: www.bayer.no

Job description

Tar du en utfordring?

Technology Development i Product Supply Operations, Bayer AS er en viktig bidragsyter til Bayer’s utvikling av nye radiofarmasøytiske produkter, produksjonsprosesser og konsepter for både klinisk og kommersiell produksjon. Vi overfører våre produksjonsprosesser til utvalgte, internasjonale kontraktsprodusenter (CMOs) før kvalifisering og videre oppfølging. Utviklingen av våre nye produkter er organisert i dedikerte globale, tekniske utviklingsteam og nå fokuserer vi på en platform for en bred rekke av nye radiofarmasøytiske produkter.

Vi ønsker en kandidat med blikk for innovasjon, team work på tvers av funksjoner og som har evnen til pragmatisk problemløsning. Kandidaten må kunne vise til erfaringer fra (radio)farmasøytisk industri, med dokumenterte evner innen formuleringsutvikling og utviklings/engineering prosjekter. Det er ønskelig at kandidaten både skal kunne formulere nye drug products og bidra til utviklingen av de farmasøytiske produksjonsprosessene. Den utvalgte kandidaten vil lede og bidra praktisk i forskjellige prosess- og material-studier med oppskaleringsforsøk, formuleringsutvikling og karakterisering av radiofarmasøytiske drug products så vel som å utføre teknologioverføring, kvalifisering og validering av nye produksjonsprosesser.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • M.Sc. innen kjemi, radiokjemi, bioteknologi, farmasi eller relaterte områder som farmasøytisk/prosess/kjemisk engineering
  • Minimum 5 år relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med radiofarmasøytiske produkter eller innen farmasøytisk industri
  • Erfaring fra laboratoriearbeid og utviklings/engineering prosjekter er obligatorisk, og erfaring innen arbeid med radioaktive materialer og kunnskap om radio-deteksjonsmetoder er ønsket
  • Vise evner for å kunne planlegge og prioritere aktiviteter i komplekse prosjekter og levere innen avtalte tidslinjer. Evner innen Design-of-Experiments er en stor fordel
  • Kunnskap om, og fokus på, kvalitet (GLP/GMP/GEP/GAMP) er nødvendig
  • Det kreves gode evner innen kommunikasjon og team-arbeid for å sikre at alle oppgaver i de internasjonale prosjektgruppene blir håndtert
  • Samarbeid med interne og eksterne partnere og prosjektmedlemmer må løses med en entusiastisk, fleksibel og innovativ holdning
  • Det kreves at man kan kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk på et vitenskapelig nivå
  • Fleksibilitet, selvstendighet og nøyaktighet er viktig for å kunne tilpasse seg endringer

Vi tilbyr en spennende stilling i et internasjonalt selskap. Sammen med dyktige og engasjerte kolleger vil du styrke Bayers arbeid og posisjon i det norske markedet. Gjennom faglige utfordringer legger vi tilrette for videreutvikling og en spennende og variert arbeidshverdag.

How to apply

Motivasjonsbrev og CV lastet opp i portalen innen 14. februar 2020.
Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig.

Additional information

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Gjermund Fjeld Olsen, Head of Technology Development, tlf  996 98 718 eller gjermundfjeld.olsen@bayer.com

Eller til ekstern rekrutterer Borka Consulting AS:
Cecilie Fraas Borka, tlf 928 55 352 eller cecilie@borka.no
 

Functional area: Process Development
Seniority level: Professional
#LI-NOR
 

 

 

Employment type Permanent job
Work type Full-time
Location Oslo, Norway
Application period 23.01.2020 - 14.02.2020
  Fill out an application
Go back to job list